Bij KN Klussenbedrijf hechten we veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie. Dit privacybeleid beschrijft hoe we informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen die we verkrijgen via onze website, communicatiekanalen en tijdens onze zakelijke activiteiten.

1. Verzamelde informatie:

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze services aan u te kunnen leveren en verbeteren. Deze informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

– Persoonlijke identificatiegegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

– Betaalgegevens zoals creditcardinformatie (alleen bij betalingen voor onze diensten).

– Informatie over uw projecten en voorkeuren met betrekking tot onze diensten.

– Gegevens verzameld via cookies en vergelijkbare technologieën wanneer u onze website bezoekt.

2. Gebruik van informatie:

We gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

– Het leveren en verbeteren van onze diensten aan u.

– Het communiceren met u met betrekking tot uw projecten, vragen en verzoeken.

– Het verwerken van betalingen en het beheren van financiële transacties.

– Het personaliseren van uw ervaring op onze website en het aanbieden van relevante inhoud en advertenties.

– Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het beschermen van onze rechten en eigendommen.

3. Openbaarmaking van informatie:

We delen uw persoonlijke informatie alleen met derden in de volgende gevallen:

– Met uw toestemming.

– Met serviceproviders die namens ons diensten verlenen, zoals betalingsverwerkers, IT-ondersteuning en marketingpartners.

– Om te voldoen aan wettelijke vereisten, zoals gerechtelijke bevelen, wetshandhaving of andere wettelijke verzoeken.

– In het geval van een fusie, overname of verkoop van activa, waarbij uw informatie mogelijk wordt overgedragen als onderdeel van dergelijke transacties.

4. Gegevensbescherming:

We nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking. We maken gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen.

5. Uw rechten:

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie, inclusief het recht om toegang te krijgen tot, bij te werken of te verwijderen van uw gegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw informatie voor bepaalde doeleinden. Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens als u gebruik wilt maken van deze rechten.

6. Wijzigingen in dit privacybeleid:

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze praktijken weer te geven of om te voldoen aan wettelijke vereisten. We zullen de datum van de laatste herziening bovenaan dit beleid bijwerken. We raden u aan dit beleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

7. Contact opnemen:

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke informatie, kunt u contact met ons opnemen via:

KN Klussenbedrijf

Adres: Rozengaarde 44a te Leusden

E-mail: info@knklussenbedrijf.nl

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 27-3-2024 en vervangt alle eerdere versies.

Laatst bijgewerkt op: 27-3-2024

Contact via Whats App